32 Sayılı Kararname Hakkında

31 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’e ilişkin değişikler ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Özetle;

  • İhracat bedelinin TL’ye çevrilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • İhracat bedelinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunluluğu devam ederken bir bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • İhracatçının döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya TL üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirmesi mümkün hale getirilmiştir.
  • İhracat bedelinin yurda getirildiğinin tevsiki için bankalarca İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir. (Kambiyo takibi devam edecektir.)
  • İhracat Genelgesinde yer verilen 90 Günlük İlave Süre Tebliğe Eklenmiştir.
  • İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde kullanılan ödeme yöntemlerine ekleme yapılmıştır (Banka Ödeme Yükümlülüğü)
  • Uygulama Tebliğ ile kalıcı hale getirilmiştir.
  • Açık bulunan ihracat hesapları için, tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır.
  • İhracat Bedeli Kabul Belgesiyle ilgili EK-1 eklenmiştir.

Detaylı bilgi için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M5-3.htm

Ek:

Kaynak:https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2020-4183.html

Diğer Haberler