Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası(YYS) Eğitimleri

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Eğitimleri;
* Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı
* Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında farkındalık
* Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı
*  Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi olup olmadığı
*  Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı
* Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı
* Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı
* Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ambargoya tabi olup olmadığı

 Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak güvenlik tedbirleri eğitimleri;
*  Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler konusunda eğitimi
* İlgili personelin narkotik maddeleri tespit edebilmesi için eğitimi
* İlgili personelin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri tespit edebilmesi için eğitimi 
*  İlgili personelin yanıcı ve patlayıcı maddeleri tespit edebilmesi için eğitimi 
* Zula eğitimi


 konularında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının alımı öncesi ve daha sonrasında her yıl gerekli eğitimlerin planlaması yapılmaktadır.

Ayrıca eğitimlerimizde aşağıdaki hususlara değinilmektedir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikasının faydaları
YYS Sistemi ve avantajları
YYS kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar
Menşe, kıymet,tarife
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile ilgili danışmanlıklarımız için tıklayınız.