Sonradan Kontrol&Denetim

Dış ticaret firmaları ve Gümrük Müşavirliği firmaları düzenlemiş olduğu beyanlar ile ilgili Gümrük Vergileri ve Gümrük Vergilerine bağlı cezalar ile ilgili 3 Yıllık bir sorumluluk taşımaktadır. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra da Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde ek tahakkuk ve cezalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Yapılan hataların idarenin tespitinden önce yükümlü tarafından bildirilmesi durumunda Cezalar %10 nispetinde uygulanmaktadır, diğer bir ifadeyle %90 eksik ödenmektedir. Bu ciddi avantajdan faydalanmak yapılan işlemlerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla Promise Audit olarak Dış Ticaret firmalarının her zaman yanındayız.