Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Neleri Getiriyor

13.10.2017 tarihli yapılan değişiklik ile birlikte bir takım yenilikler göze çarpmaktadır.

İlk olarak ihracatta yerinde gümrükleme ve ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmaların eşyanın taşınmasına ilişkin rejim kodları kısıtlamaları kalktı, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerinde herhangi bir rejim kodu sınırı bulunmaksızın izinli alıcı olan taşıyıcı firma ile çalışma yükümlülüğü getirillirken, ihracatta yerinde gümrükleme için yine rejim kodu sınırlaması kalkmış oldu ve özellikle 3141 ve 3151 rejimlerinde izinli gönderici ile çalışma zorunluluğu giderildi, ancak rejim kodu sınırlaması kalkmasına rağmen bazı sınırlamaların da getirildiği görülmekte, öncelikle eşya parsiyel olarak taşınacaksa izinli gönderici zorunlu, yine eşya transit beyannamesi kapsamında yurtdışı varışlı ise yani ortak transit rejimi kapsamında eşya gönderilecek ise izinli gönderici kullanımı zorunlu tutulmuş durumda. Özellikle tam bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta ise ortak transit rejimi çerçevesinde taşımayı yapacak izinli göndericinin almış olduğu kapsamlı teminat izni için verdiği teminat mektubunun ortak transit sözleşmesine uygun olması gerekmekte, yani izinli gönderici olma şartlarından biri olan kapsamlı teminat sahibi olma özelliği yeterli gelmeyecek aynı zamanda alınmış olan kapsamlı teminat izninin de ortak transit sözleşmesi çerçevesinde alınmış olan bir teminat mektubu ile kazanılmış olması gerekmekte.

 

Bir diğer husus ise eğer taşıma ulusal transit rejimi çerçevesinde yapılacak ise ve taşımacı izinli gönderici değil ise transit beyannamelerinin mutlak suretle ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firma tarafından yani ihracatçı firma tarafından verilmesi gerektiği hususu, bu kapsamda ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi firmaya transit beyannamesi düzenleme görevi verilmiştir.

Güvenli alan veya güvenli park alanlarındaki 24 saatlik kamera kayıtlarının geriye dönük 1 ay saklanması gerektiği hususu ise büyük saklama alanları sorununu çözen bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.

Soru formunun yeniden düzenlendiği ve eskisine göre daha derli toplu olduğu görülmekte, cevaplanması ve değerlendirmesi daha kolay olarak dikkat çekmektedir. Söz konusu soru formunun yürürlüğe girişi 13.01.2018 olarak düzenlenmiş. Bu kapsamda bu tarihe kadar yapılacak başvurularda eski soru formu üzerinden sorular cevaplanmaya devam edecektir.

Özellikle gümrük işlemleriyle hiçbir alakası olmayan ve piyasada türeyen bazı danışmanlık firmalarının haksız kazanç edinmeleri

 

Yönetmeliğin 6. Maddesindeki

“1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesine, gümrük müşavirliği izin belgesine ya da gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip olan veya en az iki yılı yönetici konumunda olmak üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışmış olan personel istihdam etmek veya

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti almak” hükmü ile önlenmiştir.

Soru formunun yıllık olarak gözden geçirilmesi hükmü 3 yıllık olarak düzenlenmiş, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişiler ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalar tarafından bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu düzenlenmesi gerektiği hususları belirtilmiştir.

İlk göze çarpan önemli değişiklikler bunlar olmakla birlikte eski hükümlere yönelik sektörden gelen taleplere önem verildiği ve bu alanda Bakanlıkça büyük çaba harcandığı görülmektedir.

Umut ŞEDELE

Yazarın Diğer Yazıları