2019/41 Sayılı Genelge - 2014/17 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2014/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik” konulu 2019/41 sayılı Genelgesi ekte sunulmuştur.

2019-41 Sayılı Genelge,201417 Sayılı Genelgede Değişiklik.pdf
2019-41 sayılı Genelge Ek-3.pdf

Diğer Haberler