İZİNLİ GÖNDERİCİLERE BÜYÜK KOLAYLIK

4 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) 18.06.2020 Tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete ile değiştirildi. Promise Audit Yönetim Kurulu Başkanımız Umut Şedele, yeni tebliğin önemli kolaylıklar sağladığını anlatarak yeni tebliğ ile ne tür avantajların ortaya çıktığını değerlendirdi. Umut Şedele’nin yeni tebliğ ile ilgili degerlendirmesi şöyle: “Değişiklikte önce, Bakanlığa sunulan 2 milyon tutarının üzerinde kalan kapsamlı teminat mektuplarında açık beyanname sayısı toplam beyanname sayısının yüzde1’ini ve her durumda 200 adedi aşmıyor ise ve mali yapısı sağlam referans tutar ile teminat mektubu arasındaki farkı karşılayacak kadar özkaynağı bulunan kapsamlı teminat kullanıcılarına; -1 yıl boyunca 1. düzey kapsamlı teminatı kullanan, son 1 yılda 1000 beyanname kapsamı işlem yapan, toplam beyanname sayısının yüzde 1’ini aşan sayıda Gümrük Kanununun 235/5 kapsamı ceza veya toplam beyanname sayısının yüzde 4’ünü aşan sayıda Gümrük Yönetmeliğinin 241 inci maddesinde belirtilen cezayı aşan usulsüzlük cezası olmayan firmalara başvuru üzerine 2. Düzey kapsamlı teminat kullanıcısı yani teminat mektubunun 2 katı tutarında işlem yapabilme hakkı verilmekte, -2 yıl boyunca 2. düzey kapsamlı teminatı kullanan, son 1 yılda 2000 beyanname kapsamı işlem yapan, toplam beyanname sayısının yüzde 0,75’ini aşan sayıda Gümrük Kanununun 235/5 kapsamı ceza veya toplam beyanname sayısının yüzde 3’ünü aşan sayıda Gümrük Yönetmeliğinin 241’inci maddesinde belirtilen cezayı aşan usulsüzlük cezası olmayan firmalara başvuru üzerine 3. Düzey kapsamlı teminat kullanıcısı yani teminat mektubunun 3,33 katı tutarında işlem yapabilme hakkı verilmekteydi.

Yapılan değişiklik ile sadece izinli gönderici yetkisine sahip firmalardan sadece açık beyanname sayısı toplam beyanname sayısının yüzde 1’ini ve her durumda 200 adedi aşmayan ve mali yapısı sağlam referans tutar ile teminat mektubu arasındaki farkı karşılayacak kadar özkaynağı bulunanlara diğer koşullar aranmaksızın doğrudan 3. düzey kapsamlı teminat kullanıcısı izni verilmekte, yani teminat mektup tutarlarının 3,33 katı işlem yapabilme hakkı tanınmaktadır. Özellikle teminat yetersizliği yaşayan firmalar mevcut teminatlarını bu şekilde arttırabilecek hatta yeni teminat mektuplarını Bakanlığa sunarak mektubun kabulü ile birlikte bu kolaylıktan yararlanabilecektir. Ancak yapılan değişiklikte yer önemli bir maddeyi de göz ardı etmemek gerekmektedir. Bakanlık yaptığı düzenleme ile sadece izinli göndericilere bir kolaylık sağlamamakta aynı zamanda izinli gönderici yetkisinin kullanımını da teşvik etmektedir. Nitekim değişiklikte yukarıda bahsedilen kolaylıklardan yararlanan firmalara ihracat taşımalarının yüzde 20’lik kısmının izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılması yapılmadığı takdirde bir önceki düzeye düşürülerek 2 yıl boyunca yeniden başvuruda bulunulmayacağı hükmü yer almaktadır.”

YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİKTEKİ DİĞER HUSUSLAR

-Çok modlu taşımacılıkta transit süreleri verilirken, taşıma modları arasındaki geçiş sürelerinin de dikkate alınarak en az 5 gün olarak verilen süre sınırlarının 15 güne kadar tamamlanabileceği,

-Ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel taşımalarda son yüklemenin yapıldığı yer gümrük idaresinde takılan mühür bilgilerinin tüm transit beyannamelerine eklenerek beyanların kaşelenmesi,

-NCTS sistemi üzerinden beyanda bulunulan LRN numaralı beyanların 20 gün içerisinde kabul için ilgili gümrük müdürlüğüne sunulması hususunun Yönetmeliğe uygun olarak 30 güne çıkarılması,

-Antrepolarda sonlanacak transit beyannamelerine ilişkin boşaltma sonuçlarının 7 değil 3 iş günü içerisinde varış gümrüğüne antrepolardaki YGM’ler tarafından iletilmesi,

-Bireysel ve kapsamlı teminat mektuplarında yer alan ödeme taleplerinin 7 gün içerisinde karşılanması ifadesindeki sürenin 15 güne çıkarılması.

Umut Şedele
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

https://und.entra.net/websites/und/files/2020/07/temmuz-2020.pdf

Diğer Haberler