Promise Audit (YYS)Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Eğitimleri- Barsan Global Lojistik A.Ş.

Promise Audit olarak Barsan Global Lojistik A.Ş. firmasına YYS(Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası)kapsamında Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak güvenlik tedbirleri eğitimleri düzenledik.

Diğer Haberler