Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Eki Formlar Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Eki Formlar" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer Haberler