Kağıtsız İhracat Uygulamaları Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verildiğinden bahisle, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta, bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapıldığı ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılmakta olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ihracatın gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ibraz edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesini teminen, gümrük işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine karekod atanarak, GET-APP uygulaması üzerinden “e-imzalıdır” ibareli olarak beyannamenin çıktısının alınmasının ve beyanname çıktısında yer alan karekodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle yönlendirilen Bakanlık e-TCGB doğrulama ekranından beyannamenin doğrulamasının yapılmasının sağlandığı belirtilmektedir.

Kaynak :https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2020-4190.html

Diğer Haberler