Promise Audit (YYS)Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Eğitimleri-ELMAS GRUP Lojistik

Promise Audit olarak ELMAS GRUP Lojistik firmasına YYS(Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası)kapsamında Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak güvenlik tedbirleri eğitimleri düzenledik.

Diğer Haberler